'); } function print_zacatek() { echo ('
'); } function put_image($obrazek,$href) { $zoom=0; if (preg_match('/\/t_[^\/]+$/',$obrazek)) { $zoom=1; $obrazek2=preg_replace('/\/t_([^\/]+)$/','/m_\1',$obrazek); } echo (' '); } $cislo_akce=0; $action=$_GET['action']; function test_date($date, $aux) { if ($aux=="off") return 0; if ($date=="off") return 0; if ($date=="hardoff") return -1; if ($aux=="hardoff") return -1; if ($date=="") return -2; if ($aux=="disabled") return -3; /* FIXME: automatically check date */ //if (strtotime($date) '); } echo ($intro); if ($intro!="") echo (' '); echo (' '); $cislo_akce++; } return; } if ($aux=="special"||$aux=="ann") return; /* specialni akce, nema zadnou prihlasku, stranku atd. - treba pozvanka na VS */ $cislo_akce++; if ($action!=$anchor) return; $n_terminu=count($terminy); echo (' '); if ($detailni_popis) { echo (' '); } echo (' '); $prihl=0; for ($i=0; $i < $n_terminu; $i++) { if (test_date($uzaverka, $aux)>0) { $prihl=1; /* echo (' '); */ echo (' '); echo (' '); /* echo (' ');*/ } } if ($prihl) echo (' '); } print_zacatek(); include("akce_list.php"); print_konec(); include("page_end.php"); ?>
'); if ($zoom) { /* zoom */ if ($href=="") $href="#"; echo ('
'); if ($href!="") { echo (' '); } } else { /* no zoom */ if ($href!="") { echo (' '); } echo (' '); if ($href!="") { echo (' '); } } echo ('
#Akce
'); if ($aux=="special") { echo (' '); } else if ($aux=="ann") { echo (' '); } else { echo (' '); /* */ } echo ('
'.$pribl_datum.'  '.$nazev.' '.$pribl_datum.'  '.$nazev.'
'.$pribl_datum.'  '.$nazev.' Více >>>
  On-line závazná přihláška na termín '.$terminy[$i].'
'); if ($obrazek!="") { put_image($obrazek,$aux=="ann"?"":($aux!="special"?"akce.php?action=":"").$anchor); } else echo (' '); echo ('
'.$popis.'
#'.$nazev.' - '.$pribl_datum.'
'.$detailni_popis.'
'); for ($i=0; $i < $n_terminu; $i++) { echo (' '); } $a=test_date($uzaverka, $aux); if ($a==-3 || $a>-2) { echo (' '); } if ($misto!="") echo(' '); if ($cena!="") { echo (' '); } if ($pocet_mist!="") echo(' '); for ($i=0; $i < count($vedouci); $i++) { $adr=preg_replace('/@/', ' "zavináč" ', $maily[$i]); echo (' '); } if ($poznamka!="") echo(' '); echo('
termín:
'.$terminy[$i].'
uzávěrka:
'); } if ($a>0||$a==-3) echo ($uzaverka); else if ($a>-2){ echo ('Přihlášky uzavřeny.'); if ($a==0) echo ("
Pokud máte ještě zájem zúčastnit se akce, kontaktujte vedoucí."); } if ($a>-2) { echo ('
místo:
'.$misto.'
cena:
'.$cena.'
počet osob:
'.$pocet_mist.'
vedoucí:
'.$vedouci[$i].'
E-mail: '.$adr.'
Poznámky:
'.$poznamka.'
  Z důvodu rekonfigurace serveru dočasně nefunguje online přihlašování. Prosíme omluvte nás, během několika dnů by měl být problém vyřešen. V případě nutnosti kontaktujte vedoucí akce e-mailem. Děkujeme za pochopení.
  On-line závazná přihláška na termín '.$terminy[$i].'
  On-line závazná přihláška na termín '.$terminy[$i].'