YMCA Braník
O nás > Akce > Stalo se > Sponzoři > Site map
home e-mail
#Valná schůze YMCA Braník + Inventura vybavení - Květen 2017
Výbor YMCA Braník svolává na 28. 5. 2017 řádnou valnou schůzi YMCA Braník, program bude následující:


1. zahájení schůze, schválení programu a volba orgánů schůze

2. prezentace a návrh schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016, revizní zpráva

3. případné přijetí dalších členů nebo skládání slibu činného člena

4. přehled akcí plánovaných pro tento rok

5. diskuze

6. závěr

Po valné schůzi proběhne inventura vybavení, při které zkontrolujeme stav eráru, provedeme několik oprav, poobědváme pizzu, píchneme Bedrníkům na zahradě. Ať už budeš mít čas půl hodiny, anebo hodiny tři, bude super, když přijdeš alespoň na chvíli. Marek Pospíšil Předseda YMCA Braník (777 258 819)

termín:
Neděle 28. 5. 2017 po bohoslužbách (od 10.45 valná schůze, cca ve 12.00 zač. inventury s obědem v Kunraticích).
místo:
kostel ČCE Braník, Modřanská 118 (inventura potom v Kunraticích)
cena:
zdarma
vedoucí:
Kryštof Rybáček
739 377 862
Webdesign Silicium Interactive  Administrace Tadeáš Friedrich